Referencie za rok 2020

Č. Predmet zmluvy Suma v Eur Začatie Ukončenie Objednávateľ

126

Asfaltovanie spevnených plôch výrob. hala NEMAK Žiar nad Hronom

32799

0520

0520

DYNAMIK CONSTRUCTION Nitra

127

Oprava asfaltovej povrchovej vrstvy cesty Banská Belá Halča

18672

0820

0820

Obecné lesy

Banská Belá

128

Oprava miestnych komunikácií v mesta Banská Štiavnica

68862

0620

1120

Mesto Banská Štiavnica

129

Asfaltovanie v meste Hnúšťa 2020

49365

0820

0820

Mesto

Hnúšťa

130

Oprava miestnych komunikácií v meste Hriňová

41266

1020

1020

Mesto Hriňová

131

Oprava miestnych komunikácií v meste Krupina

34485

0820

1120

Mesto Krupina

132

Oprava miestnych komunikácií v meste Tisovec

16565

1020

1020

Mesto Tisovec

133

Oprava miestnych komunikácií v obci Železná Breznica

47912

0820

0820

Obec Železná Breznica

134

Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá

43584

0820

0820

Obec Banská Belá

135

Oprava miestnej komunikácie v obci Cígeľ

44724

0820

0820

Obec Cígeľ

136

Oprava miestnych komunikácií v obci Hradište

47017

0420

0420

Obec Hradište

137

Oprava miestnych komunikácií v obci Krahule

24381

0920

0920

Obec Krahule

138

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kriváň

209073

0719

1120

Obec Kriváň

139

Oprava miestnych komunikácií v obci Krná

31656

0420

0420

Obec Krná

140

Oprava miestnych komunikácií v obci Oravce

29698

0720

0720

Obec Oravce

141

Oprava miestnych komunikácií v obci Pinciná

16279

0720

0720

Obec Pinciná

142

Oprava miestnych komunikácií v obci Prestavlky

19755

0720

0720

Obec Prestavlky

143

Oprava miestnych komunikácií v obci Riečka

15395

0720

0720

Obec Riečka

144

Oprava miestnych komunikácií v obci Valaská

75429

0920

1020

Obec Valaská

145

Oprava chodníka v obci Sielnica

80100

0920

1020

Obec

Sielnica

146

Oprava miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota

35705

0620

0620

Obec Veľká Lehota

147

Oprava miestnych komunikácií v obci Veľká Lúka

89180

0520

0520

Obec Veľká Lúka

148

Oprava miestnych komunikácií v obci Závada

22050

0120

1020

Obec Závada

149

Oprava miestnych komunikácií v obci Čierny Balog

90326

0620

0620

Obec Čierny Balog

150

Oprava miestnych komunikácií v meste Brezno

43802

1120

1120

Technické služby Brezno