Studené technológie

Pneumotrysk

     Spoločnosť RENOVIA ponúka overenú technológiu opráv lokálnych závad povrchu asfaltových a betónových ciest. Mobilné technologické zariadenie vlastnej konštrukcie PNEUMOTRYSK dokáže rýchlo a Oprava výtlkov Pneumotryskomkvalitne odstrániť výtlky, výmole, škáry, sieťové rozpady priečne a pozdĺžne rozkopávky, opraviť železničné priecestia a nežiadúce výškové rozdiely v povrchu komunikácie, čím sa táto stáva bezpečnejšou.
     Technológia PNEUMOTRYSK umožňuje opravy ciest bez vylúčenia cestnej premávky. Len v mieste práve vykonávanej opravy je premávka v minimálnom rozsahu obmedzená. Kvalitu opravovaného povrchu zabezpečuje zmes asfaltovej emulzie a kvalitného kameniva, čím dochádza k pevnému spojeniu podkladu s tzv. vysprávkou, čím nevznikajú nepríjemné výškové rozdiely. Zariadenie PNEUMOTRYSK (ako už z jeho názvu vyplýva) tryská asfaltovou emulziou obalené kamenivo prúdom vzduchu na opravované miesto vozovky, takže celá nová vrstva je do takej miery zhutnená, že technológia nevyžaduje valcovanie. Opravy ciest zariadením PNEUMOTRYSK nevyžadujú čistenie a zarezávanie okrajov výtlkov, prípadne frézovanie, takže nevznikajú problémy s odstraňovaním vyfrézovaného asfaltového materiálu.


Sluktrysk 03

     V roku 1999 - opäť ako prvá - RENOVIA vyvinula a následne vyrobila progresívne mobilné technologické zariadenie 2. generácie, určené na renováciu ciest, SLUKTRYSK 03.

Pri výrobe a vývoji zariadenia SLUKTRYSK 03 bol kladený dôraz na:

  • Efektivitu a bezpečnosť pri používaní v nevylúčenej cestnej premávke
  • Ochranu zdravia obsluhy pri práci
  • Zníženie počtu obsluhujúcich pracovníkov
  • Možnosť použitia pri vonkajších teplotách ovzdušia od 0° C
    (čo značne prevyšuje možnosti všetkých doteraz používaných zariadení)


     Dosiahnutím týchto cieľov sa technologické zariadenie SLUKTRYSK 03 stalo špičkovým a najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku. SLUKTRYSK 03 je veľmi zaujímavou ponukou pre subjekty, ktoré svoju činnosť zameriavajú na opravy ciest.