Referencie za rok 2007

Č.
Predmet zmluvy
 Náklady v mil. Sk
 Začatie
 Ukončenie
Objednávate
1
 Oprava cesty č.III/050097 úsek
 „Čierny most“ v úseku ZV-DT
0,396
1007
1007
 BB RSC
 Závod 15 Zvolen
2
 Oprava ciest v úseku – Brusno,
 Kordíky, Baláže, Čierny Balog
0,318
0807
1007
 BB RSC,Závod 11
 Banská Bystrica
3
 Oprava výtlkov miestnych
 komunikácií v meste Veľký Krtíš
0,243
0607
0807
 Mesto Veľký Krtíš
4
 Oprava MK – Horná Resla,
 chodníky ul. L.Svobodu
0,944
0807
1107
 Mesto
 Banská Štiavnica
5
 Sliač, oprava a zriadenie krytu
 MK – ul.Topoľová, Na tehelňu
1,717
1007
1107
 Mesto Sliač
6
 Oprava miestnych komunikácií
 v meste Šaľa
1,247
0707
1107
 Mesto Šaľa
7
 Opravy MK a zriadenie krytov po
 GO vodovodu v Podbrezovej
4,181
0507
0607
 Obec Podbrezová
8
 Dobrá Niva, opravy MK
 a zriadenie krytov a chodníkov
0,881
0907
0907
 Obec Dobrá Niva
9
 Opravy a zriadenie MK a
 chodníkov v obci Valaská
3,199
0607
1007
 Obec Valaská
10
 Opravy miestnych komunikácií
 a zriadenie krytov v Podbrezovej
5,230
0507
0607
 Obec Podbrezová
11
 Opravy MK po prekopávkach
 ul.Chalupku, SNP, Tehelná
1,348
0907
0907
 Obec Nemecká
12
 Kriváň, živičné úpravy a
 opravy miestnych komunikácií
0, 902
0707
0907
 Obec Kriváň
13
 Oprava a zriad. krytov MK –
 ul.Fučíková, Hrbok
0,829
0707
0807
 Obec
 Závadka nad Hronom
14
 Opravy MK a zriadenie krytov
 v obci Trnovec nad Váhom
1,997
0707
0707
 Obec
 Trnovec nad Váhom
15
 Zriadenie asf. a betón. krytu
 komun. a plôch v areály
2,917
0707
1107
 Duslo Šaľa
16
 Zriad. asf. krytu MK po
 prekopávkach v Podbrezovej
1,049
0507
0607
 Železiarne
 Podbrezová
17
 Zriadenie asf. krytu MK a oprava
 pneumotryskom v meste Krupina
0,860
0707
0807
 MEPOS Krupina
18
 Oprava a zriadenie as. krytu MK
 v Novej Bani
0,950
0607
0707
 Technické služby
 Nová Baňa
19
 Oprava lesnej cesty Danková,
 Lesy SR OZ Čierny Balog
1,696
0707
0707
 Lesy SR
 Banská Bystrica
20
 Čerpacia stanica PHM Polomka,
 zriadenie spevnených plôch
1,748
1107
1207
 Richard DANIŠ
21
 Rekonštrukcia MK
 v Podbrezovej
3,90
0407
0607
 MÚ Podbrezová