Referencie za rok 2010

Č. Predmet zmluvy  Náklady v Eur  Začatie  Ukončenie Objednávateľ
1  Oprava výtlkov komunikácií BB RSC
 studenou technológiou
32 558 01/10 04/10  C.S.BITUNOVA
2  Rekonštrukcia MK v obci
 Veľké Zlievce
172 131 03/10 10/10  Obec Veľké Zlievce
3  Rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Podkriváň
219 576 03/10 05/10  Obec Podkriváň
4  Sielnica, oprava a zriadenie
 komunikácií a chodníkov v obci
35 885 01/10 05/10  Obec Sielnica
5  Banská Štiavnica, opravy MK
 technológiou PNEUMOTRYSK
26 667 04/10 10/10  Mesto
 Banská Štiavnica
6  Rekonštrukcia MK
 v obci Príbelce
171 500 04/10 04/10  Obec Príbelce
7  Horná Ves, rekonštrukcia miestnych
 komunikácií
148 988 05/10 09/10  Obec Horná Ves
8  Nevoľné, rekonštrukcia miestnej
 komunikácie
109 834 05/10 06/10  Obec Nevoľné
9  Rekonštrukcia MK v obci
 Malá Lehota
332 429 05/10 09/10  Obec Malá Lehota
10  Živičný kryt komunikácií a plôch
 Olešany
39 185 07/10 07/10  C.S.BITUNOVA
11  Zriadenie asfaltového krytu MK
 v Novej Bani
51 827 06/10 08/10  Technické služby
 Nová Baňa
12  Malá Lehota, opravy miestnych
 komunikácií
32 283 06/10 10/10  Obec Malá Lehota
13  Rekonštrukcia miestnych
 komunikáciív obci Staré Hory
96 578 06/10 11/10  Obec Staré Hory
14 Rekonštrukcia miestnych komunikáciív Trebeľovciach 234 148 06/10 07/10  LESOVIA HB, s.r.o.
15  Vigľašská Huta–Kalinka, KALINKA 4
 –rekonštrukcia komunikácie  
95 395 07/10 11/10  Obec Vigľašská
 Huta–Kalinka
16  Dolná Trnávka, rekonštrukcia
 a modernizácia MK
105 591 06/10 07/10  Obec
 Dolná Trnávka
17  Položenie asfaltového krytu a
 oprava výtlkov
31 003 08/10 08/10  C.S.BITUNOVA
 Zvolen
18
 Rekonštrukcia - stavebné úpravy MK v obci Záhorce a v časti Selešťany
310 910 07/10 08/10  Obec Záhorce
19  Oprava miestnej komunikácie
 v obci Opava
25 462 08/10 08/10  Obec Opava
20  PPS Detva, oprava vnútro
 areálových komunikácií a plôch
32 209 10/10 10/10  PPS Group a.s.
21  Rekonštrukcia hlavnej ulice
 v obci Glabušovce
29 469 10/10 10/10  Obec Glabušovce
22  Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 v obci Horné Strháre
60 386 10/10 10/10  Obec
 Horné Strháre
23  Rekonštrukcia MK v obci
 Trnovec nad Váhom
47 167 10/10 10/10  Obec
 Trnovec nad Váhom
24  Zriadenie asfaltového krytu
 Mestské trhovisko v Žarnovici
39 358 10/10 10/10  Ben-Mont s.r.o.
25  Obec Hrochoť, opravy miestnych
 komunikácií
32 747 11/10 11/10  Obec Hrochoť
26  Rekonštrukcia MK v obci
 Malé Straciny
36 800 11/10 11/10  Obec Malé Straciny
27  Slovalco Žiar nad Hronom, asf. kryt
 vnútro areálových komunikácií
32 500 11/10 12/10  MAGNA – ON, s.r.o.
28  Oprava vnútro areálových
 komunikácií a plôch v areály PLM
29 991 11/10 12/10  PLM Senec, s.r.o.