Referencie za rok 2016

Č.

Predmet zmluvy

Náklad Eur

Začatie

Ukončenie

Objednávateľ

1

Rekonštrukcia vozovky a nástupišťa zastávky v kúpeloch v obci Kováčová

14684

0416

0416

Obec Kováčová

2

Lokálne opravy miestnych MK pneumotryskom v meste B. Štiavnica

22134

0516

1016

Mesto Banská Štiavnica

3

Údržba miestnych komunikácií v obci Lovčica - Trubín

14738

0516

0516

Obec Lovčica - Trubín

4

Lokálne opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste B. Štiavnica

36257

0516

0516

Mesto Banská Štiavnica

5

Oprava vnútropodnikových komunik. v Železiarňach Podbrezová

17207

0516

0516

Železiarne Podbrezová a.s.

6

Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Sliač

13163

0616

0616

Mesto Sliač

7

Asfaltovanie nespevnených plôch v areáli Bučina DDD s.r.o.

30406

0616

0616

Bučina DDD s.r.o. Zvolen

8

Komunikácia a spevnené plochy Umyvárka Banská Bystrica - Sásová

14193

1616

0616

Bielostav s.r.o. Banská Bystrica

9

Lesná cesta Bujačie – Príslopy – oprava vozovky

29881

0616

0616

Lesy SR , odstepný závod Kriváň

10

Rekonštrukcia cesty Poltár České Brezovo

93120

0616

0616

Banskobystrický samosprávny kraj

11

Oprava a rozšírenie komunikácie a zastávky autobusov NsP v Brezne

60246

0616

0716

Nemocnica s poliklinikou v Brezne

12

Rekonštrukcia asfaltových plôch a komunikácií v meste Krupina

11988

0616

0816

Mestský podnik služieb Krupina

13

Poľné cesty Nevoľné

310487

0816

0816

SAROUTE,s.r.o.
Považská Bysrica

14

Opravy miestny komunikácií pneumotryskom v meste Žarnovica

19170

0816

0816

Mesto Žarnovica

15

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Harmanec

19958

0916

0916

Obec Harmanec

16

Celoplošná oprava ulice J. M Hurbana v meste Banská Štiavnica

38205

0916

0916

Mesto Banská Štiavnica

17

Asfaltovanie spevnených plôch a komunikácie v areáli TU Zvolen

83247

0916

1016

PUR-STAV KB Lieskovec

18

Asfaltovanie spevnených plôch v meste Hnúšťa

33319

0916

1016

PUR-STAV KB Lieskovec

19

Oprava miestnych komunikácií v meste Hriňová

86642

0916

1216

Mesto Hriňová

20

Rekonštrukcia mietnej komunikácie Pažiť v obci Dúbravy

41921

1016

1016

Obec Dúbravy

21

Lesná cesta Baťková – Záhorská oprava vozovky

39937

1016

1016

Lesy SR , odstepný závod Kriváň

22

Oprava miestnych komunikácií v obci Vaľkovňa

21334

1016

1016

Obec Vaľkovňa

23

Oprava miestnych komunikácií v obci Hrochoť

16633

1116

1116

Obec Hrochoť

24

Asfaltovanie parkoviska pre Železiarne Podbrezová

95226

1016

1016

STASO ĎZ s.r.o. Brezno

25

Oprava spevnených plôch v areáli Píla Rosík s.r.o. Čierny Balog

14804

1116

1116

Píla Rosík s.r.o. Čierny Balog

26

Oprava asfaltových povrchov ciest v obci Štiavnik

89437

1116

1216

Obec Štiavnik

27

Prístupová komunikácia IBV Medzibrod – pokládka asfaltov. zmesí

16000

1116

1116

Bielostav s.r.o. Banská Bystrica

28

Oprava miestnych komunikáciií v obci Klenovec

34324

1116

1116

Obec Klenovec

29

Oprava miestnych komunikácií v obci Nevoľné

17249

1116

1116

Obec Nevoľné