Referencie za rok 2012

 
Č.
Predmet zmluvy
Náklady v Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1

Oprava povrchu ciest v častiach obce Dužstevná, Fojtovce, Ondrovce

109 226

0812

0912

Obec Štiavnik

2
Oprava miestnych komunikácií v meste Žarnovica

27 039

0912

0912

Mesto Žarnovica

3
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Koláre

75 054

0912

0912

Obec Koláre

4
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota

29 107

0912

0912

Obec Veľká Lehota

5
Živičné vrstvy komunikácie v meste Banská Štiavnica - Drieňová

23 460

1012

1012

SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica

6

Tekovská Breznica, rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci

32 808

1012

1112

Obec Tekovská Breznica

7
Oprava chodníkov na sídlisku Zvolen – západ, Novozámocká,Kremnická

39 522

1112

1112

Mesto Zvolen

8

Oprava miestnych komunikácií v obci Ľuboriečka

49 972

1112

1112

BMS Bojnanský, s.r.o.

9

Prístupová komunikácia Bystrá –Tále zriadenie asfaltového krytu

23 136

1112

1112

T.D.I., spol. s r.o.

10

Oprava výtlkov komunikácií BB RSC studenou technológiou a za tepla

69 602

0112

1212

C.S.BITUNOVA Zvolen

11

Horná Ves, odstránenie povodňových škôd koryta potoka

19 978

0312

0412

Obec Horná Ves

12

Rekonštrukcia chodníkov v obci Vígľaš, Zvolenská ulica  

32 162

0312

0512

Obec Vígľaš

13

Banská Štiavnica, vysprávky MK za tepla a technológiou PNEUMOTRYSK

18 564

0512

1012

Mesto Banská Štiavnica

14

Výstavba MK Jesenského a Mojzesovej, prístupová komunikácia Dometic SK

100 062

0512

1112

Mesto Fiľakovo

15

Tešedíkovo - zriadenie asfaltového krytu miestnych komunikácií

24 813

0512

0512

Bautech projekt s.r.o., Šaľa

16

Sliač, opravy a zriadenie krytov miestnych komunikácií a chodníkov

30 164

0612

1112

Mesto Sliač

17

Hriňová, zriadenie a opravy krytov miestnych komunikácií

89 732

0612

0912

Mesto Hriňová

18

Oprava povrchu miestnej komunikácie Neresnícka ulica v obci Dobrá Niva

24 800

0612

0612

Obec Dobrá Niva

19

Zriadenie asfaltového krytu odstavných plôch Banská Bystrica

25 822

0612

0612

Slostav, s.r.o.

20

Zriadenie asfaltového krytu komunikácií a plôch B.Bystrica, Malachov, Badín

65 738

0612

1112

ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o.

21

Oprava a zriadenie asfalt. parkovacích plôch v areály Zvolenská cesta BB

30 115

0712

0712

FOOD FACTORING, s.r.o.

22

Oprava miestnych komunikácií v obci Riečka

20 408

0712

0812

Obec Riečka

23

Zriadenie podkladných a asfaltových vrstiev spevnených plôch Horná Ždaňa

24 503

1012

1112

Andrej KOVÁČ - Žarnovica

24

Zriadenie asfaltového krytu komunikácií a plôch B.Bystrica, Malachov, Badín

65 738

0612

1112

ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o.