Referencie za rok 2017

Č.

Predmet zmluvy

Náklad Eur

Začatie

Ukončenie

Objednávateľ

1

Oprava miestnych komunikácií v meste Hriňová

163.336

0417

0917

Mesto Hriňová

2

Oprava miestnych komunikácií v obci Svätý Anton

24421

0517

0617

Obec Svätý Anton

3

Oprava miestnych komunikácií v obci Mýtna

12204

0517

0517

Obec Mýtna

4

Oprava miestnych komunikácií v obci Hrochoť

17601

0517

1117

Obec Hrochoť

5

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kriváň

99707

0617

0817

Obec Kriváň

6

Položenie obrusnej vrstvy komunikácie IBV Kriváň

45540

0617

0917

ASTA s.r.o. Vigľaš

7

Oprava miestnych komunikácií v obci Riečka

364143

0617

0617

Obec Riečka

8

Lokálne opravy miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica

49092

0617

1017

Mesto Banská Štiavnica

9

Oprava miestnych komunikácií v obci Železná Breznica

29230

0617

0617

Obec Železná Breznica

10

Oprava miestnej komunikácie BELU IV. v meste Zvolen

21202

0617

0617

Mesto Zvolen

11

Oprava miestnych komunikácií v obci Štiavnik

149931

0617

0717

Obec Štiavnik

12

Opravy miestnych komunikácií pneumotryskom v meste Žarnovica

18360

0717

0817

Mesto Žarnovica

13

Opravy miestnych komunikácií pneumotryskom v meste Žarnovica

15810

0417

0917

Mesto Banská Štiavnica

14

Oprava miestnych komunikácií v obci Podkriváň

23822

0917

0917

Obec Podkriváň

15

Celoplošná oprava ulice Hodžu v meste Banská Štiavnica

60095

0917

0917

Mesto Banská Štiavnica

16

Poľné cesty v obci Stožok

250000

0717

0817

SAROUTE s.r.o. Považská Bysrica

17

Rekonštrukcia cestnej priekopy v obci Stožok

19931

0817

0917

Obec Stožok

18

Oprava miestnej komunikácie v obci Stožok

30715

1017

1017

Obec Stožok

19

Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Čierby Balog

149853

0917

1117

Obec Čierny Balog

20

Oprava miestnych komunikácií v obci Podkriváň

36907

1017

1117

Obec Podbrezová

21

Oprava miestnych komunikácií v obci Horná Lehota

27641

1117

1117

Obec Horná Letota

22

Oprava miestnej komunikácie v obci Kremnické Bane

22652

1117

1117

Obec Kremnické Bane

23

Oprava miestnych komunikácií v obci Hronec

13795

1117

1117

Obec Hronec

24

Asfaltovanie MK po kanalizácii v obci Čierny Balog

50603

1117

1117

COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica

25

Asfaltovanie spevnených plôch v meste Hnúšťa

30600

1117

1117

PUR-STAV KB Lieskovec

26

Asfaltovanie odstavnej plochy P3 SZ v Železiarňach Podbrezová

49130

1217

1217

Železiarne Podbrezová a.s.