Referencie za rok 2011

Č.
Predmet zmluvy
Náklady v Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1
 Oprava výtlkov ciest BB RSC
 za tepla a za studena
86 124
01/11
12/11
 C.S.BITUNOVA Zvolen
2
 Oprava výtlkov a porúch
 komunikácií v BB regióne
31 692
03/11
12/11
 Regionálna správa a
 údržba ciest
3
 Rekonštrukcia MK v obci
 Staré Hory II.etapa
57 103
04/11
10/11
 Obec Staré Hory
4
 Opravy komunikácií a
 vnútro areálových plôch
54 517
04/11
11/11
 DUSLO a.s., Šaľa
5
 Položenie asfaltového krytu MK
 Brezno, B. Bystrica
32 899
04/11
01/11
 ZEDA BANSKÁ
 BYSTRICA s.r.o.
6
 Opravy miestnych komunikácií
 po prekopávkach Stožok
33 267
12/11
12/11
 SCHOTT s.r.o.
 Bardejov
7
 Sielnica, oprava a zriadenie MK,
 chodníkov a spevnených rigolov
26 765
04/11
09/11
 Obec Sielnica
8
 BS, vysprávky MK za tepla a
 technológiou PNEUMOTRYSK
43 656
04/11
10/11
 Mesto
 Banská Štiavnica
9
 Sliač, opravy MK a chodníkov
24 919
05/11
07/11
 Mesto
 Sliač
10  MK, chodníky a parkoviská
 v meste Žarnovica 2011
118 850 05/11 09/11
 Mesto Žarnovica
11
 Rekonštrukcia vnútro areálových
 komunikácií spoločnosti ZSNP, a.s.
78 220
05/11
11/11
 ZSNP, a.s.,
 Žiar nad Hronom
12
 Oprava ciest v areály
 PPS Group a.s., Detva
26 175
06/11
10/11
 PPS Group a.s.
13
 Opravy miestnych komunikácií
 v obci Valaská
67 958
06/11 09/11
 Obec Valaská
14
 Zriadenie vrstiev spevnených plôch
 Priemyselný park BB
118 621
07/11
07/11
 Miroslav Greško –
 BIELOSTAV, Tajov
15
 Zriadenie asf. konštrukč.vrstiev
 v areály DOKA BB
56 552
08/11
08/11
 Miroslav Greško –
 BIELOSTAV, Tajov
16
 Športujeme na vidieku –
 viacúčelové ihrisko Podkriváň
45 439
08/11 09/11
 Obec Podkriváň
17
 Živičné vrstvy komunikácie
 v obci Tekovská Breznica
25 589
09/11
09/11
 SimKor, s.r.o.,
 Banská Štiavnica
18
 Zriadenie asfalt. konštrukčných
 vrstiev komunikácie Hrachovo
107 005
09/11
10/11
 PUR-STAV KB, s.r.o.
19
 DR SR BB, rekonštrukcia vnútro
 areálových komunikácií a parkovísk
46 505
10/11
10/11
 MIJAS spol. s r.o.
 Banská Bystrica
20
 Oprava MK v obci Babiná –
 Za Uličkou a Plánkova-Závoz
86 127
10/11
11/11
 Obecné Lesy
 Babiná, s.r.o.