Referencie za rok 2015

 
Č.
Predmet zmluvy
Náklady v Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1
Opravy krytov a výtlkov miestnych komunikácií v meste Sliač
12 419
0315
0615
Mesto Sliač
2
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Banská Štiavnica
46 998
0415
1115
Mesto Banská Štiavnica
3
Asfaltovanie spevnených plôch a miestnej komunikácie v meste Krupina
30 095
0415
0515
Mesto Krupina
4
Zriadenie asfaltových krytov komunikácií a parkovísk B.Štiavnica
49 423
0315
0315
SimKor, s.r.o. Banská Štiavnica
5
Oprava výtlkov, porúch komunikácií a práce zimnej údržby v  BBSK  
17 116
0115
1215
Banskobystrická regionálna správa ciest
6
FŠ Podbrezová spevnené plochy a opravy komunikácií v ŽP Podbrezová
65 231
0615
0815
Železiarne Podbrezová a.s.
7
Rekonštrukcia asfaltových krytov MK a chodníkov v meste Žarnovica
48 450
0815
1015
Mesto Žarnovica
8
Oprava miestnej komunikácie Banská Belá - Halča
34 923
0915
0915
Obec Banská Belá
9
Zriadenie spevnených plôch a oprava miestnej komunikácie Pod Holienec
54 625
0515
1015
Obec Dobrá Niva
10
Hodruša – Hámre, miestna komunikácia k 80 b.j.
23 400
0715
0715
Obec Hodruša – Hámre
11
Oprava komunikácie pre prístup záchranných zložiek
14 543
1015
1015
Obec Horná Ves
12
Opravy miestnych komunikácií v obci Hrochoť
29 799
1115
1115
Obec Hrochoť
13
Opravy asfaltových krytov miestnych komunikácií v obci Hronec
21 053
0615
0615
Obec Hronec
14
Korytárky, zriadenie krytu miestnej komunikácie
14 263
0715
0715
Obec Korytárky
15
Oprava miestnej komunikácie – ulica Krátka v obci Kováčová
16 218
1115
1115
Obec Kováčová
16
Kriváň, oprava krytu miestnej komunikácie Nôtovci
29 320
0818
0815
Obec Kriváň
17
Oprava výtlkov komunikácií BB RSC studenou technológiou a za tepla
24 317
0615
1115
C.S.BITUNOVA Zvolen
18
Rekonštrukcia asfaltových plôch vstupu do areálu
29 500
1015
1015
D.K.C., s.r.o. Zvolen  
19
Zriadenie asfaltových krytov komunikácií
11 693
0615
0715
DOPRASTAV, a.s. Zvolen  
20
Pokládka asfaltových konštrukčných vrstiev komunikácií a plôch
127 113
0615
1115
EUROVIA SK, a.s., Košice
21
Opravy krytov MK „Do Šovčíkov“, „Do Cipkárov“,“Fangov vrch“
119 257
0915
1115
Mesto Hriňová
22
Oprava miestnych komunikácií v obci Medzibrod
23 630
1015
1015
Obec Medzibrod
23
Súvislá oprava cesty triedy III/2723 Šoltýska
48 667
1115
1115
Banskobystrická regionálna správa ciest
24
Odstránenie bodovej závady na MK a chodníkov ul.Sládkovičova   
40 620
0715
0815
Obec Podkriváň
25
Riečka, oprava miestnej komunikácie ulica Na ihrisko
15 727
0715
0715
Obec Riečka
26
Valaská,oprava miestnych komunikácií ul. Chalúpkova, ul. Suchá  
17 677
1015
1015
Obec Valaská
27
Opravy miestnych komunikácií v obci Vaľkovňa
15 079
1015
1015
Obec Vaľkovňa
28
Oprava povrchu a rozšírenie miestnych komunikácií v obci Čierny Balog
15 364
0615
0615
Obec Čierny Balog
29
Zriadenie asfaltových konštrukčných vrstiev komunikácií a parkovísk
27 044
0915
0915
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec
30
Tepláreň Zvolen, obnova asfaltových konštrukčných vrstiev
19 457
0915
0915
REMOS Zvolen, s.r.o.
31
Banská Bystrica, zriadenie asfaltových konštrukčných vrstiev
19 500
1115
1115
SITEL s.r.o.
32
Pokládka asfaltových konštrukčných vrstiev komunikácií
15 120
0315
1115
STRABAG s.r.o.
33
Nemocnica B. Bystrica, pokládka asfaltových konštrukčných vrstiev   
20 499
0915
0915
ViaStav BB, s.r.o.
34
Pokládka asfaltového krytu miestnych komunikácií a spevnených plôch
31 492
0315
0615
ZEDA B.BYSTRICA s.r.o.