Referencie za rok 2002-2005

Č. Predmet zmluvy  Náklady v mil. SK  Začatie Ukončenie Objednávateľ
1  Oprava miestnych komunikácií 
 v obci Kriváň
 1,65 07/02 07/02  Obec Kriváň
2  Oprava porúch miestnych komunikácií
 Podbrezová
 1,55 07/02 09/02  Obec
 Podbrezová
3  Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 Podbrezová
 2,28 07/02 07/02  Obec
 Podbrezová
4  Oprava miestnych komunikácií
 Zvolenská Slatina
 4,15 07/02 08/02  Obec
 Zvolenská Slatina
5  Oprava štátnych ciest asf. zmesou
 v okrese Veľký Krtíš
 3,90 05/02 10/02  SSC SaÚ Veľký
 Krtíš
6  Vybudovanie MK
 v obci Jasenie
2,1 06/03 07/03  Obec Jasenie
7  Oprava štátnych ciest asfaltovaním
 v okrese Veľký Krtíš
4,97 05/03 10/03  SSC SaÚ Veľký
 Krtíš
8  Oprava miestnych komunikácií
 v obciKriváň
1,70 08/03 09/03  Obec Kriváň
9  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v
 Podbrezovej
1,61 06/03 07/03  Obec
 Podbrezová
10  Živičná úprava miestnych komunikácií
 v meste Banská Bystrica
4,11 09/03 11/03  MIS Banská
 Bystrica
11  Oprava štátnych ciest asfaltovou
 zmesou v okrese Veľký Krtíš
4,14 03/04 05/04  SSC SaÚ Veľký
 Krtíš
12  Oprava miestnych komunikácií
 v meste Šaľa
2,28 07/04 11/04  Mesto Šaľa
13  Vybudovanie MK
 v obci Zvolenská Slatina
5,56 06/04 07/04  Obec Zvolenská
 Slatina
14  Vybudovanie MK
 v obci Klokoč
9,67 06/04 11/04  Obec Klokoč
15  Oprava miestnych komunikácií
 v meste Detva
1,55 08/04 08/04  Mesto Detva
16  Vybudovanie MK
 v obci Stará Huta
3,10 06/04 09/04  Obec Stará Huta
17  Vybudovanie vnútro areálových
 komunikácií  PPS GROUP Detva
1,59 09/04 10/04  PPS GROUP
 Detva
18  Živičná úprava MK
 v meste Banská Bystrica
1,79 10/04 11/04  MIS Banská
 Bystrica
19  Oprava štátnych ciest asfaltovou
 zmesou v okrese Veľký Krtíš
2,37 05/05 08/05  SSC SaÚ Veľký
 Krtíš
20  Oprava ciest asfaltovou zmesou
 v okrese Zvolen
7,19 04/05 11/05  SSC SaÚ
 Zvolen
21  Oprava štátnych ciest asfaltovou
 zmesou v okrese Lučenec
1,45 10/05 10/05  SSC SaÚ
 Lučenec