Referencie za rok 2008

Č.
Predmet zmluvy
 Náklady v Eur
 Začatie
 Ukončenie
Objednávateľ
1
 Sielnica, zriadenie chodníka,
 odvodnenie miestnej komunikácie
38 837
0308
0508
 Obec Sielnica
2
 Rekonštrukcia chodníkov a
 živičných plôch v SLOVALCO
25 526
0408
0508
 SLOVALCO a.s.
 Žiar nad Hronom
3
 Oprava miestnych komunikácií
 PNEUMOTRYSK
27 816
0508
0708
 Mesto
 Banská Štiavnica
4
 Sliač, oprava a zriadenie krytu MK–
 ul.Rybárska, Ku kotolni, Pohoda
44 546
0508
0608
 Mesto Sliač
5
 Oprava a zriadenie asf. krytu
 miestnej komunikácie v Novej Bani
45 741
0508
0508
 Technické služby
 Nová Baňa
6
 Zriadenie MK v Žarnovickej Hute
30 572
0508
0608
 Mesto
 Žarnovica
7
 Opravy MK, chodníkov a zriadenie
 krytov v Podbrezovej
61 940
0608
0708
 Obec Podbrezová
8
 Vjazd do areálu fy UNIAGRO,
 Zvolenská Slatina
30 173
0608
0608
 UNIAGRO
 Zvolenská Slatina
9
 SHC Šaľa-Veča a Šurany, živičný
 kryt spevn. plôch a komunikácií
45 011
0608
0608
 IN VEST Šaľa
10
 Oprava miestnych komunikácií po
 prekopávkach Medzibrod, Strelníky
46 505
0608
0608
 Sliačan SK Zvolen
11
 Protipožiarna Lesná cesta Gronštôlne
181 405
0608
0908
 Lesy SR
 LZ Žarnovica
12
 Zriadenie asf. krytu vnútro-areál.
 komunikácií a dopr. značenia
76 844
0808
1008
 Duslo Šaľa
13
 Galanta, oprava a živičný kryt
 komunikácií
34 157
0708
0708
 Remostav Šaľa
14
 Opravy MK sídlisko Švermovo a
 chodníkov Tehelná
75 881
0808
0808
 Obec Valaská
15
 Oprava MK Revišťské Podzámčie
 a parkoviská ul.Kľakovská
61 541
0808
0908
 Mesto Žarnovica
16
 Oprava miestnych komunikácií po
 prekopávkach Jasenie
36 330
0808
0808
 VODING plus
17
 Dobrá Niva, oprava miestnych
 komunikácií Družstevná, Námestie
28 314
0908
1108
 Obec Dobrá Niva
18
 Banská Bystrica, zriadenie
 živičného krytu areálu AMT
26 953
0908
0908
 AMT Banská Bystrica
19
 Oprava MK K Jednote, Železničná,
 parkoviská a MK Tehelná, chodníky
45 144
0908
1008
 Mesto Žarnovica
20
 Opravy a zriadenie MK, Pod
 Dielom, Pri garážach, Školská
55 334
1008
1008
 Obec Valaská
21
 Vidiná,rekonštrukcia MK a výstavba
 chodníka ul.Kollárova a ČSĽA
28 016
1008
1008
 Obec Vidiná
22
 Tekovská Breznica, rekonštrukcia
 miestnych komunikácií
31 534
1108
1108
 Obec
 Tekovská Breznica
23  Cinobaňa, rekonštrukcia miestnych
 komunikácií v obci
31 667 11/08 11/08  Obec Cinobaňa
24  JMT Hlohovec, II.fáza výrobná hala,
 živičný kryt spevnených plôch
53 907 12/08 12/08  IN VEST Šaľa
25
 Živičné práce v obci Majcichov
 pri Trnave
23 966 11/08 11/08  SCHOT Bardejov