Referencie za rok 2006

Č. Predmet zmluvy  Náklady v mil. SK  Začatie  Ukončenie Objednávateľ
1  Oprava komunikácií asfaltovou
 zmesou v okrese Lučenec
2,15
06/06 06/06  RSC Lučenec
2
 Oprava miestnych komunikácií
 v obci Sliač
1,18 06/06 06/06  MÚ Sliač
3
 Oprava miestnych komunikácií
 v meste Šaľa
5,45 04/06 08/06
 Mesto Šaľa
4
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 v obci Želovce
1,40 07/06 07/06  Obec Želovce
5
 Oprava miestnych komunikácií
 v obci Sása
0,99 10/06 10/06  Obec Sása
6
 Oprava miestnych komunikácií
 v obci Malá Lehota
0,86 11/06 11/06  Obec
 Malá Lehota
7
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 v obci Valaská
2,89
07/06 09/06
 Obec Valaská
8
 Oprava miestnych komunikácií
 v obci Sielnica
1,32
11/06 11/06
 Obec Sielnica
9
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 v Podbrezovej
0,95
08/06 10/06
 Obec
 Podbrezová
10
 Oprava miestnych komunikácií
 v obci Trnovec nad Váhom
1,25 06/06 06/06
 Obec Trnovec
 nad Váhom
11
 Vybudovanie miestnych komunikácií
 v obci Klokoč
7,56
06/06 08/06  Obec Klokoč
12
 Živičná úprava miestnych
 komunikácií v Novej Bani
1,34 05/06 05/06
 Techn. služby
 Nová Baňa
13
 Oprava vnútro areálových komunikácií
 Železiarne Podbrezová
1,30 10/06 10/06  Železiarne
 Podbrezová
14
 Živičná úprava komunikácií
 CS BITUNOVA
1,02 09/06 09/06
 CS BITUNOVA
15
 Živičná úprava vnútro areálových
 komunikácií DUSLO Šaľa
4,84 09/06 10/06
 DUSLO Šaľa
16
 Živičná úprava vnútro areálových
 komunikácií ZEMPRES Bašovce
2,69 11/06 11/06
 ZEMPRES
 Bašovce
17
 Oprava vnútro areálových komunikácií
 ŽP EKO QELET Podbrezová
1,23
09/06 09/06
 ŽP EKO QELET
 Podbrezová
18
 Živičná úprava komunikácií
 SCHOTT Bardejov
1,07 10/06 10/06  SCHOTT
 Bardejov