Referencie za rok 2018

 

Č

Predmet zmluv

Náklad

Eur

Zača

tie

Ukončenie

Objednávateľ

56

Oprava MK teplou obaľovanou zmesou v meste Banská Štiavnica

245414

0418

918

Mesto Banská Štiavnica

 

57

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Hriňová

211844

0418

1018

Mesto Hriňová

 

58

Asfaltovanie spevnených plôch Mraziarne Chrieň Lieskovec

43903

0718

0718

PUR-STAV KB Lieskovec

 

59

Údržba MK v meste Banská Štiavnica technológiou Pneumotrysk

14229

0418

0618

Mesto Banská Štiavnica

 

60

Asfaltovanie spevnených plôch v areáli fy. Krovstav domy s.r.o. Hriňová

15795

0518

0618

Krovstav domy s.r.o.

Hriňová

61

Výstavba, oprava chodníka časť Stará Štiavnička v obci Podbrezová

14902

0418

0518

Obec Podbrezová

 

62

Oprava miestnych komunikácií v obci Svätý Anton

44245

0518

1118

Obec Svätý Anton

 

63

Oprava ulice F. Káľa a Februárového víťazstva v obci Bušince

39943

0618

0618

Obec Bušince

 

64

Položenie stmelenej zmesi cementom CBGM na stavbe Hala KBK Sliač

18081

0618

0618

fy. KBK Sliač

 

65

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Závadka nad Hronom

44156

0618

0618

Obec Závadka nad Hronom

 

66

Položenie stmel. zmesi cement.CBGM odstavná plocha SZ v ŽP Podbrezová

19626

0618

0618

STASO ĎZ s.r.o. Brezno

 

67

Asfaltovanie v areáli futbalového Štadiónu Podbrezová

47857

0618

0618

HRONSTAV 01 s.r.o. Valaská

68

Oprava vnútroareálových komunikácií v Železiarňach a.s. Podbrezová

38237

0718

0718

Železiarne Podbrezová a.s.

 

 

Č

Predmet zmluvy

Náklad

Eur

Zača

tie

Ukončenie

Objednávateľ

69

Rekonštrukcia chodníka vstupu do MŠ v obci Sielnica

15475

0718

0718

Obec Sielnica

 

70

Oprava miestnych komunikácií v obci Riečka

56101

0718

0718

Obec Riečka

 

71

Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá

40985

0718

0718

Obec Banská Belá

 

72

Oprava MK, chodníkov a spevnených plôch v obci Kriváň

117922

0818

1018

Obec Kriváň

 

73

Oprava miestnych komunikácií v obci Tekovská Breznica

53937

0818

0818

Obec Tekovská Breznica

 

74

Oprava miestnych komunikácií v obci Bátovce

27371

0818

1018

Obec Bátovce

 

75

Oprava miestnej komunikácie v obci Čajkov

14614

0818

0818

Obec Čajkov

 

76

Novostavba NB 12 a 18 b.j. prístupovej MK v obci Tekovské Nemce

25639

0818

0818

Obec Tekovské Nemce

 

77

Oprava miestnych komunikácií v obci Železná Breznica

32046

0818

0818

Obec Železná Breznica

 

78

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kunešov

29124

0818

0818

Obec Kunešov

 

79

Zhotovenie nového povrchu na ulici SNP v meste Banská Štiavnica

64941

0818

0818

Mesto Banská Štiavnica

 

80

Oprava miestnych komunikácií v obci Vígľaš

56324

0918

0918

Obec Vígľaš

 

81

Novostavba NB 12 a 18 b.j. parkoviská v obci Tekovské Nemce

22322

0918

0918

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

82

Oprava miestnej komunikácie ul. Klenovček v obci Klenovec

27624

0918

0918

Obec Klenovec

 

83

Asfaltovanie spevnenej plochy v priem. zóne v meste Hnúšťa

13280

0918

0918

PUR-STAV KB Lieskovec

 

84

Oprava miestnych komunikácií v obci Príbelce

67368

0918

0918

Obec Príbelce

 

85

Oprava miestnych komunikácií v meste Hnúšťa

93056

0918

0918

Mesto Hnúšťa

 

86

Oprava prístupovej komunikácie do časti Polichno v obci Horné Mladonice

43824

0918

0918

Obec Horné Mladonice

 

87

Oprava miestnych komunikácií v obci Štiavnik

140221

0918

1018

Obec Štiavnik

 

88

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Budiná

43956

1018

1018

Obec Budiná

 

89

Oprava miestnych komunikácií v obci České Brezovo

22275

1018

1018

Obec České Brezovo

 

90

Oprava miestnych komunikácií v obci Podkriváň

21232

1018

1018

Obec Podkriváň

 

91

Oprava miestnych komunikácií v obci Utekáč

53714

1018

1018

Obec Utekáč

 

92

Oprava čiastkových úsekov lesných ciest Obecné lesy Ľubietová

109807

1018

1018

Obecné lesy Ľubietová s.r.o.

 

Č

Predmet zmluvy

Náklad

Eur

Zača

tie

Ukončenie

Objednávateľ

93

Oprava miestnej komunikácie v obci Kremnické Bane

15078

1018

1018

Obec Kremnické Bane

 

94

Zhotovenie nového povrchu na ul. Brezová v meste Banská Štiavnica

30769

1118

1118

Mesto Banská Štiavnica

 

95

Oprava miestnych komunikácií v obci Ľuboriečka

18390

1118

1118

Obec Ľuboriečka

 

96

Oprava miestnych komunikácií v obci Badaň

17190

1118

1118

Obec Badaň

 

97

Oprava miestnej komunikácie v lokalite na Vĺčok v meste Krupina

37901

1118

1118

Mesto Krupina

 

98

Oprava vonkajších odvodňovacích žľabov v R1 Šášov. Podhradie - Budča

64826

1118

1118

NDS a.s. Bratislava

 

99

Asfaltovanie parkoviska a prístupovej komunikácie 37.b.j. Lučenec

30021

1118

1118

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica